Om Propellerservice

Propellerservice startade sin verksamhet på Ringön 1978.

Det startade på Stålverksgatan, och flyttade till Manufakturgatan 5 1996, då granne med Gothenius Varv & Mek Verkstad.

Egentligen så startar allt upp redan några år tidigare. På 1960-talet tillverkades brons-propellrar på Ringön, då i ett företag som bla hade en agentur på motorer för marin och industri. I samband med Propellertillverkningen, så kom det in en del kunder med skadade propellrar som dom önskade få reparerade. Det blev då naturligt en lite reparationsavdelning parallellt med propellertillverkningen.

I början av 70-talet aviserade företaget att man hade för avsikt att flytta företaget och dess verksamhet till Stockholm. Avflyttningen dröjde dock till mitten av 70-talet, men det bedrevs en begränsad verksamhet av reparationer fram till –78 som en filial-verksamhet. Två anställda i företaget, Kenneth Johansson, och Ivar Borglund köpte ut maskinerier, och övertog själva propellerreparationsverkstaden i samma lokaliteter, starten för Propellerservice.

propell

1996 flyttade man således till lokalerna på Manufakturgatan. Några år senare pensionerade sig den äldre av de två herrarna, Ivan Borglund. Kenneth Johansson bedrev verksamheten själv i några år, innan Niklas Berglund kom in i bilden. Niklas kom in i verksamheten på det vis att Kenneth behövde hjälp med svetsnings-arbete bl a.

Kenneth började närma sig pensionsåldern, och önskade sälja sin verksamhet.
Niklas tog över den samma 2003, och har sedan dess bedrivit verksamheten själv.

Sedan övertaget ökar omsättningen stadigt, och försäljning av propellrar och axlar utvecklas mycket väl. Ett stort kontaktnät med leverantörer och kunder knyts upp, för att kunna tillgodose kunders behov.

Den 1:e december 2014 händer det som ej får hända, en total katastrof, företagets lokaler blir förintade i en brand. Propellerservice blir mycket hårt drabbat, då det ej finns något kvar att rädda.

Under 2015 första halvår åtgår det mycket arbete med försäkringsbolag och kunder som yrkar ersättning för de propellrar som förstörts i branden.
Parallellt med detta bedrivs försäljningen av propellrar och axlar, samtidigt som jakten på nya lokaler och ersättningsverktyg fortgår.

Under hösten 2015 börjar man flytta in i nya lokaler på Kvarnvägen 3 i Surte.
Uppförande av svets- och slip-rum blir klart innan årsskiftet.

Verksamheten startar upp igen i samband med Båtmässan i början av februari 2016.