Propelleraxlar

Propelleraxeln och dess rakhet är mycket viktig.

Om propelleraxeln är krokig vid t.ex. propellerkonan så medför detta vibrationer, dessa vibrationer ökar slitage på axel-lager och tätningar. Dessutom försämras propellerns egenskaper.

Ibland räcker det att propellern varit i botten lite och då kan axeln blivit krokig. Det är små avvikelser som avgör och syns inte alltid med ögat. Om man misstänker att axeln inte är rak kom då med den till Propellerservice, så mäter vi upp den kostnadsfritt.

Axeln kan även ”kröka” sig mellan t.ex. genomföring och cutlesslager, här kan det vara okej om axeln inte är helt rak, men avvikelser här kan även medföra vibrationer och ökat slitage på lager och tätningar. En viss ”verling”-axel (ormig-axel), är oftast mer förlåtande. Propellerservice har kunskapen på axel-toleranserna.

Riktning av Propelleraxlar, är inte alltid lämpligt. En axel som är krokig på t.ex. konan, har sin svagaste punkt just där konan börjar. Det blir inte sällan sprickbildningar i materialet där, vilket resulterar i axelbrott.

Det finns olika håll-fastigheter i syrafast rostfri Propelleraxel. Den vanligaste är SS2324, används vanligtvis i segelbåtar och ”mindre” motorbåtar. När båtens vikt och effekt/fart ökar, ställs hårdare krav på Propelleraxelns material. SS2377, även kallad Duplex, använder sig Propellerservice av.

Propellerservice levererar Propelleraxlar i millimeter- och tum-storlekar. Cutlesslager, ”vatten-smort-lager”, axeltätningar och kopplingar, det har vi också!.